Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tà Băng Ngạo Thiên

Truyện có 290 chương.
201
Sư Phụ Tái Hiện
202
Để Thiên Thành, Tạc Thiên Môn!
203
Thân Nhân Gặp Lại
204
Khủng Bố Tiến Giai
205
Tề Tụ Thiên Thành!
206
Dùng Ngươi Huyết Nhục Tế Điện!
207
Vân Á Cuối Cùng
208
Không Có Chết Tư Cách!
209
Mẫu Thân Hiện, Thiên Thành Đổi Chủ!
210
Thân Nhân Tin Tức!
211
Lăng Tiêu Bạn Gái
212
Ba Nam Nhân!
213
Hôn Lễ, Thần Bí Nhân
214
Tái Kiến Vũ Thúc, Nhập Luyện Ngục
215
Hai Năm Khổ Tu
216
Lấy Được Chí Bảo
217
Về Nhà, Lựa Chọn
218
Cuối Cùng Quyết Định
219
Sơ Để Âm U, Áp Trại Phu Nhân?
220
Quá Giới Giả, Giết Không Tha!
221
Thứ Nhất Chi Thế Lực!
222
Tứ Ca Cùng Lục Đệ.
223
Thuận Ta Thì Sống, Nghịch Ta Thì Chết!
224
Tử, Cũng Hoặc Sống Không Bằng Chết!
225
Quân Tiểu Ngũ! Trần Luyến!
226
Bế Quan, U Minh Sơn Trang Nguy Cơ
227
Toàn Bộ Đều Phải Tử!
228
Sinh Tử Huynh Đệ, Vĩnh Không Vứt Bỏ!
229
Thiên Sụp, Còn Có Bổn Tọa Đỉnh
230
Mắng Thiên, Tiến Giai, Chiến!
231
Lão Tử Chính Là Ở Cướp Bóc
232
Khiếp Sợ, Khủng Bố Nhất Chỉ!
233
Huyết Mâu Trung Sóng To
234
Chuẩn Bị Rời Đi
235
Rời Đi, Thần Bí Tiên Thanh Thành
236
Thần Bí Tờ Giấy, Hồn Vương Chi Tranh!
237
Cậu Xuất Hiện, Tà Băng Tức Giận
238
Tiếp Tục Phá Quy! Tiếp Tục Bao Che!
239
Vạn Nhân Hỗn Chiến, Sạch Sẽ Thiếu Niên
240
Trăm Người Hỗn Chiến, Tà Băng Bão Nổi
241
Các Ngươi, Cùng Lên Đi!
242
Hắc Y Quái Nhân
243
A Ngũ, Tiểu Nhị Cùng Tiểu Tam Trở Về!
244
Chiến! Thủ Chiến Tinh Chi Cảnh!
245
Thuấn Di? Tính Trẻ Con.
246
Nguy Cấp Thời Khắc! !
247
Cường Thế Trở Về!
248
Tà Băng, Ngươi Là Người Sao Ngươi?
249
Cuối Cùng Quyết Chiến!
250
Đoạt Giải Quán Quân, Dật Tiên Thanh.
251
Rời Đi, Thất Thải Lĩnh Vực Tái Hiện!
252
So Với Thiên Càn Rỡ! Đàn Thú Đuổi Giết!
253
Ngươi Thương Nhiều Trọng, Ta Tự Mình Hại Mình Nhiều Trọng.
254
Tiên Hàn Điện Nội Kiêu Ngạo.
255
Nguyệt Hắc Phong Cao, Tra Xét Tứ Trưởng Lão
256
Ám Vệ Binh Phù, Nửa Năm Thời Gian.
257
Thưởng Binh Phù, Đá Cho Ngươi Thích Ngất Trời
258
Thứ Nhất Khối Đạp Chân Thạch
259
Đại Trưởng Lão, Ngoài Ý Muốn Kinh Hỉ
260
Giao Phong, Tấn Giai Tinh Chi Cảnh!
261
Biến Thái! Quy Tắc Thay Đổi!
262
Hồi Khải Lâm Trấn, Chí Bảo Tin Tức
263
Lại Ngộ Huyết Đảo Người
264
Chí Bảo Xuất Thế, Cướp Đoạt
265
Huyết Mâu Tái Hiện, Sát Ý Lạnh
266
Bổn Tọa Chính Là Của Nàng Dựa Vào Sơn!
267
Lại Đột Phá!
268
Điện Chủ Lãnh Thiên Hàn
269
Lên Ngôi Nghi Thức
270
Mê Hư Điện Chủ —— Dao Tỷ!
271
Sấm Cấm Địa, Sát Ý
272
Bà Nội, Hiện Thân
273
Quan Nhập Cấm Địa! Hai Năm!
274
Oanh Tạc Cấm Địa! Người Thừa Kế?
275
Sơn Cốc Ngoại Tổ Mẫu
276
Thiên Cương Tông Nguy Cơ
277
Cấm Địa? Cấm Địa? !
278
Luyện Khí Chi Vương Mộng Ma
279
Trảo Hai Vương Làm Con Tin
280
Bắt Nạt Hai Vương
281
Âm U Thứ Hai Cường Giả
282
Địa Sát Tông Mời
283
Đến Địa Sát Tông!
284
Truyền Kỳ Thiếu Chủ!
285
Đại Kết Cục 1
286
Đại Kết Cục 2
287
Đại Kết Cục 3
288
Đại Kết Cục 4
289
Đại Kết Cục 5
290
Tam Phiên Ngoại Hợp Nhất
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 290