Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí ( Dịch)

Redworm · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay thật...

tiendat070399 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay quá, bây giờ đã có nhóm dịch rồi

NyeoYeon · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Cao Độ YY

Ba nghìn năm luyện khí, một tay đưa ra phá hết chiêu, một kiếm ra không gì cản được, mỗi năm một lần luyện trường sinh đan, vài trăm năm một lần đặc biệt luyện trúc cơ đan, nhân sinh ảo mộng

giả heo ăn thịt hổ
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ba ngàn năm trước, thiên tư tuyệt đỉnh Bạch Thu Nhiên bị Thanh Minh Kiếm tông người sáng lập, Thanh Minh Đạo Nhân thu làm đệ tử, bắt đầu tu tiên con đường.

Ba ngàn năm về sau, Bạch Thu Nhiên đích sư tôn Thanh Minh Đạo Nhân phi thăng thành Tiên, đại sư huynh Độ Kiếp thất bại thân tử đạo tiêu, ngay cả nhỏ nhất tiểu sư muội sáu đời cháu đều Trúc Cơ thành công, học xong ngự kiếm cưỡi gió mà đi.

Mà kinh lịch trải qua ba ngàn năm khổ tu, Bạch Thu Nhiên hắn, cuối cùng đạt đến Luyện Khí Kỳ thứ sáu vạn 6,664 tầng cảnh giới.

Đề cử ủng hộ

không yy