Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện có 287 chương.
1
Xuyên Qua
2
Con Của Pharaong
3
Cô Gái Trí Tuệ
4
Hiến Tế!
5
Vòng Tay Hoàng Kim
6
6:
7
7:
8
Mã Đặc Hạo Nghê Khiết Như
9
Trở Lại Tương Lai.
10
Ngải Vi Với Ngải Huyền.
11
11:
12
12:
13
13:
14
14:
15
15:
16
16:
17
17:
18
18:
19
19:
20
20:
21
21:
22
22:
23
23:
24
24:
25
25:
26
Chi Nhất
27
Nefertari
28
Nguy Cơ Gợn Sóng
29
Thử
30
Đồ Cùng Chủy Gặp
31
Tín Ngưỡng
32
Sụp Đổ Một Góc
33
Đầy Đủ Bản Phong Vân Đột Nhiên Dũng
34
Nội Gian
35
Nội Gian Ii
36
Trì Đến Tâm Ý Chi Nhất
37
Trì Đến Tâm Ý Chi Nhị
38
Xuất Chinh Chi Nhất
39
Xuất Chinh Chi Nhị
40
Xuất Chinh Chi Tam
41
Song Phương Công Phòng Chi Nhất
42
Song Phương Công Phòng Chi Nhị
43
Song Phương Công Phòng Chi Tam
44
Song Phương Công Phòng Chi Tứ
45
Song Phương Công Phòng Chi Ngũ
46
Sủng Ái Chi Nhất
47
Sủng Ái Chi Nhị
48
Sủng Ái Chi Tam
49
Sủng Ái Chi Tứ
50
Ở Memphis
51
Cùng Thần Đối Thoại Cô Gái
52
42:
53
43:
54
44:
55
45 :
56
46:
57
47:
58
48:
59
Đánh Cuộc
60
Bị Di Vong Hoàng Hậu
61
Đi Memphis
62
Thực Xin Lỗi
63
Tạm Biệt (Th)
64
Tạm Biệt (Tr)
65
Tạm Biệt ( Hạ)
66
Lời Thề (Th)
67
Lời Thề (Tr)
68
Lời Thề (Hạ)
69
Thủ Hộ (Th)
70
Thủ Hộ (Hạ)
71
Tạp Điệt Thạch Cuộc Chiến (Th)
72
Tạp Điệt Thạch Cuộc Chiến (Tr)
73
Tạp Điệt Thạch Cuộc Chiến (Hạ)
74
Chấm Dứt Cùng Bắt Đầu (Th)
75
Chấm Dứt Cùng Bắt Đầu (Tr)
76
Chấm Dứt Cùng Bắt Đầu (Hạ)
77
Lần Thứ 100 Chuyển Thế (Th)
78
Lần Thứ 100 Chuyển Thế (Tr)
79
Lần Thứ 100 Chuyển Thế (Tr)
80
Con Mắt Horus (Th)
81
Con Mắt Horus (Tr)
82
Con Mắt Horus (Hạ)
83
Cái Khác Đi Qua (Th)
84
Cái Khác Đi Qua (Tr)
85
Cái Khác Đi Qua (Hạ)
86
Rung Động (Th)
87
Rung Động (Tr)
88
Rung Động (Hạ)
89
Đông Chi Thiếu Niên (Th)
90
Đông Chi Thiếu Niên (Tr)
91
Đông Chi Thiếu Niên (Hạ)
92
Điều Kiện (Th)
93
Điều Kiện (Tr)
94
Điều Kiện (Hạ)
95
Sương Mù (Th)
96
Sương Mù (Hạ)
97
Karnak (Th)
98
Karnak (Tr)
99
Karnak (Hạ)
100
Ôm ẤP (Th)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 287