Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch (Dịch)

vietanh2001 · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện hay

Thương Mèo · Luyện Hư Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Thẩm Thiên Thu: Thẩm * một ngàn năm