Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Sử Thượng Đệ Nhất Phương Trượng

Thể loại Kiếm Hiệp Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 1,536,870
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phương Trượng

Tại một cái Thiền tông gần như đoạn tuyệt hiện đại thế giới, Tố Vấn thân là một tự trụ trì, phát triển chùa chiền, bồi dưỡng võ tăng, xây dựng Võ giáo, siêu độ, Trảo Quỷ, làm ruộng. Lan truyền Phật pháp, phổ độ chúng sinh, cuối cùng thành là quốc sư cố sự.

Thí chủ ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, không bằng vào môn hạ ta, buông xuống phiền não, ngộ được siêu thoát.

---------------------
................................................................................................................................

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phương Trượng!