Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sơn Hải Vũ Hoàng Ký

Ma_Đạo_Vô_Tình · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

lt ah cx chẳng làm j, với lại e định mua vp bằng lt hay tlt

Vô_tình_đại_đạo · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay, nội dung hấp dẫn