Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sơn Hải Vũ Hoàng Ký

Truyện có 792 chương.
1
Phần Đệm
2
Tiên Thiên Vảy Rồng
3
Cổ Vu Cú Mang
4
Nam Sơn Hổ Lớn
5
Vạn Hóa Quy Nguyên
6
Âm Mưu Quỷ Kế
7
Trấn Tộc Bốn Bảo
8
Luyện Thể Đoạt Cung
9
Nửa Đường Chặn Đánh
10
Vu Biến Phản Tổ
11
Chim Sợ Cành Cong
12
Ba Đuôi Yêu Hồ
13
Săn Hổ Kế Hoạch
14
Dược Viên Bí Cảnh
15
Linh Huyết Sâm Vương
16
Hóa Hình Chi Kiếp
17
Tu Hành Sáu Cảnh
18
Mộc Khắc Thổ Sinh
19
Một Cái Rắm Tiên Thiên
20
Nhưng Có Thần Thông
21
Sâm Vương Thẻ Gỗ
22
Trời Sinh Thùng Cơm
23
Yêu Ma Quỷ Quái
24
Nối Giáo Cho Giặc
25
Phá Núi Đại Phủ
26
Thiết Chi Điểu
27
Chân Khí Đặc Tính
28
Phu Chư Sơn Tao
29
Trăm Quả Tinh Hoa
30
Linh Thức Tăng Vọt
31
Ăn Vụng Vong Ưu
32
Hậu Thổ Viêm Dương
33
Quỳ Ngưu Phản Loạn
34
Đồng Quy Vu Tận
35
Thần Niệm Như Cá
36
Toàn Quy Đòi Đồ Ăn
37
Huyền Phong Sát Hại Tính Mệnh
38
Thần Thức Thành Lưới
39
Đánh Giết Khâm Nguyên
40
Cân Bằng Chi Đạo
41
Bí Pháp Chân Truyền
42
Xích Đế Truyền Thừa
43
Nòng Nọc Lại Hiện Ra
44
Ong Hậu Hậu Lễ
45
Về Tộc Trưởng Tội
46
Một Ngón Tay
47
Lau Mắt Mà Nhìn
48
Tiên Thiên Đầu Hổ
49
Giọt Máu Phát Hiện Nói Dối
50
Hấp Huyết Huyền Kim
51
Bị Phạt Xa Tu
52
Ba Người Hành Trình
53
Chú Phong Chi Thuật
54
Ngũ Nguyên Kỳ Vật
55
Mưu Đồ Hãm Hại
56
Thôn Nhỏ Gần Nước
57
Thử Thiết Thủy Ngưu
58
Trân Quý Phân Và Nước Tiểu
59
Hậu Môn Thép Môn
60
Thu Phục Giáp Trùng
61
Hỏa Nguyên Linh Thạch
62
Tinh Thiết Khoáng Mạch
63
Linh Thạch Huyết Sát
64
Vu Tế Thiên Địa
65
Lấy Máu Giải Độc
66
Không Truyền Sáu Tai
67
Pháp Thuật Phân Chia
68
Chú Thuật Nhập Môn
69
Thượng Cổ Bí Mật
70
Kinh Dị Phỏng Đoán
71
Nước Chảy Hoạt Thi
72
Kịch Đấu Thủy Tộc
73
Ngừng Chiến Chi Thương
74
Độc Dược Giải Dược
75
Thủy Thế Kiến Thức
76
Trị Thủy Kế Hoạch Và Sách Lược Chung
77
Ngũ Nguyên Tùy Tâm
78
Vận May Hình Thái
79
Tìm Kiếm Chính Mình
80
Luyện Hóa Tàn Hồn
81
Nửa Đêm Trộm Tập
82
Đông Di Kiếm Cuồng
83
Diệu Kế Bức Cung
84
Đông Nam Tây Bắc
85
Kiếm Bay Như Tuyết
86
Lòng Sông Giao Đấu
87
Lặn Nước Mà Chạy
88
Tích Nước Chi Bảo
89
Tránh Đường Đồ Sơn
90
Bãi Sông Giao Long
91
Đồ Long Rút Gân
92
Mỹ Nữ Trở Mặt
93
Thuyết Phục Không Được
94
Tìm Long Mê Tung
95
Chém Giết Hắc Giao
96
Dụng Ý Khó Dò
97
Chó Da Cao Dược
98
Đồ Sơn Câu Tẩu
99
Đánh Cược Ba Trận
100
Hiền Đệ Ta Tới