Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sinh Vật Luyện Kim Sổ Ghi Chép

ThưSơn · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay nhưng cv hơn khó đọc