Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sinh Tử Kiếp

GCD3 · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
10 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mới 5c đã drop (đang đi dạo truyện drop)

Mệnhvithiên · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Dù là truyện ta viết nhưng ta cũng sẽ không cho 100đ vì ta cảm thấy 100đ là quá nhiều so với truyện của ta. Chỉ mong mọi người ghé qua rồi để lại suy nghĩ là được

tu luyện từng bước