Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Siêu Thần Vô Địch Hệ Thống

Truyện có 647 chương.
1
【 001 ) Vô Địch Trang Bức Hệ Thống (smiley )
2
【00 2 ) Tổ Tiên A, Ta Có Lỗi Với Ngươi ( Cầu Thank! )(smiley )
3
【00 3 ) Biệt Thự Chuyện Ma Quái ( Cầu Thank! )(smiley )
4
【00 4 ) Một Cái Tiểu Quỷ Mà Thôi ? ( Cầu Thank )(smiley )
5
【00 5 ) Vẻ Mặt Mộng Bức ( Cầu Thank )(smiley )
6
【00 6 ) Chân Chơi Năm ( Cầu Thank )(smiley )
7
【 007 ) Con Gái Ngươi Xinh Đẹp Quá A ( Cầu Thank )(smiley )
8
【00 8 ) Ở Trước Mặt Người Đẹp Trang Bức ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
9
【00 9 ) Lâm Khê Khổ Não ( Cầu Thank )(smiley )
10
【0 10 ) Hoa Hạ Cờ Vây, Tuyệt Không Thể Thua! (smiley )
11
【0 11 ) Mở Ra Xe Con Đi Đua Xe ( Cầu Thank )(smiley )
12
【0 12 ) Chó Má Xe Thần ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
13
【0 13 ) Đây Là Người Nào Quần Lót! ( Cầu Thank )(smiley )
14
【 014 ) Thiên Hạ Không Có Gì Không Thể Ngâm Nước Chi Nữu ( Cầu Thank! )(smiley )
15
【0 15 ) Sắc Lang, Là Ngươi ? ( Cầu Thank )(smiley )
16
【0 16 ) Có Thể Hay Không Tôn Trọng Một Cái Quỷ ? ( Cầu Thank )(smiley )
17
【0 17 ) Thành Biết Chơi ( Canh Hai, Cầu Thank )(smiley )
18
【0 18 ) Vũ Âm Đệ Tử ( Cầu Thank )(smiley )
19
【0 19 ) Thanh Thuần Khả Ái Manh Manh Đát ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
20
【0 20 ) Liền Cái Này Điêu Bức Còn Không Sợ ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
21
【0 21 ) Không Cần Sợ, Có Ta Ở Đây ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
22
【0 22 ) Trang Bức Tư Thế, Ta Cho Mãn Phân! (smiley )
23
【0 23 ) Quỷ Thắt Cổ ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
24
【0 24 ) Quỷ Tới, Trương Bơm Tiểu ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
25
【0 25 ) Trương Nguyên Là Ngươi Sư Thúc ? (smiley )
26
【0 26 ) Vũ Âm Đại Sư, Tiểu Nhất Mà ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
27
【0 27 ) Bả(đem) Quỷ Dọa Cho Khóc ( Canh Ba Cầu Phiếu )(smiley )
28
【0 28 ) Rốt Cục Đến Phiên Ta Tới Trang Bức ( Cầu Phiếu Đề Cử )(smiley )
29
【0 29 ) Một Đám Cực Phẩm Quỷ ( Cầu Thank )(smiley )
30
【0 30 ) Trang Bức Chỉ Vì Cứu Người ( Cầu Thank )(smiley )
31
0 31 Nhất Đại Quỷ Anh, Bị Một Cước Đá Tới Chết Cầu Thank (smiley )
32
0 32 Diêu Tiểu Lệ Nói Chuyện Cầu Thank (smiley )
33
0 33 Cờ Vây Đại Sư Đường Chiêm Cầu Thank (smiley )
34
0 34 Đường Đại Sư Mộng Bức Cầu Thank (smiley )
35
0 35 Bị Ngược Khóc Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
36
0 36 Khai Mở Thương Thành Cầu Thank! (smiley )
37
0 37 Nam Nữ Gian Về Điểm Này Sự Tình Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
38
0 38 Tô Mạt Lại Muốn Uống Rượu Cầu Thank (smiley )
39
0 39 Không Trang Bức, Còn Đáng Là Đàn Ông Không Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
40
0 40 Đánh Cái, Còn Nhiều Như Vậy Đánh Rắm Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
41
0 41 Nhiệm Vụ Thất Bại, E Cup Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
42
0 42 Tô Mạt Là Phong Thanh Vị Hôn Thê! Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
43
0 43 Quỷ Sai Cũng Dám Trang Bức ? Cầu Thank (smiley )
44
0 44 Muốn Thu Phong Thanh Làm Đồ Đệ Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
45
0 45 Mẹ Nó A Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
46
0 46 Muốn Hắc Hắc Hắc Cầu Đề Cử (smiley )
47
0 47 Ta Ăn Bay Liệng Cho Các Ngươi Xem Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
48
0 48 Tôn Tiên Nhân Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
49
0 49 Viên Thiên Sư, Tôn Tiên Nhân Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
50
0 50 Rút Thưởng Thưởng Cho Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
51
0 51 Thật Mẹ Nó Ném! Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
52
0 52 Sơn Hổ Môn, Là Thứ Gì ? Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
53
0 53 Ta Không Có Thời Gian Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
54
0 54 Phán Quan Đến Trung Thu Vui Sướng (smiley )
55
0 55 Muốn Hắc Hắc Hắc Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
56
0 56 Cờ Vây Đại Chiến Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
57
101 Cắt Ra Tới Một Đống Cứt Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
58
102 Trọng Khẩu Vị Hai Người Canh Hai (smiley )
59
103 Phong Thanh Chọn Ngọc Thạch Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
60
104 Thật Mẹ Nó Nghèo Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
61
105 Cực Phẩm Đế Vương Lục Canh Hai (smiley )
62
106 Đều Bị Đổ Khóc Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
63
107 Ba Khối Hấp Huyết Ngọc Thạch Canh Hai (smiley )
64
108 Một Đám Lão Điêu Bức Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
65
109 Điêu Bức Thấy Điêu Bức Canh Hai (smiley )
66
110 Cắt Ra Tới Một Cái Yêu Vương Canh Ba (smiley )
67
111 Mặt Tràn Đầy Đều Là Lão Điêu Bức Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
68
112 Chưa Gắn Qua Bức Yêu Vương Canh Hai (smiley )
69
113 Yêu Vương Sợ Quỳ Cầu Phiếu Đề Cử! (smiley )
70
114 Khối Ngọc Thạch Thứ Hai Canh Hai! (smiley )
71
115 Cắt Ra Tới Một Cái Quỷ Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
72
116 Ta Cha Đỡ Đầu Là Quỷ Hoàng Canh Hai! (smiley )
73
117 Bức Vương Chửi Đổng Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
74
118 Quỷ Vương Sợ Quỳ Sửa Chữa Sau (smiley )
75
119 Thiên Thạch Tiên Sinh Canh Hai! (smiley )
76
120 Cắt Ra Tới Một Cái Đản Canh Ba (smiley )
77
121 Nhất Đại Trang Bức Vương Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
78
122 Tần Triều Đệ Nhất Suất Ca ? Cầu Khen Thưởng! (smiley )
79
123 Thiên Thạch Bị Rút Ra Mộng Bức Canh Hai! (smiley )
80
124 Thiên Thạch Tiên Sinh Ngay Thẳng Cầu Phiếu Đề Cử! (smiley )
81
125 Gì Mẹ Nó Ngoạn Ý A! Canh Hai! (smiley )
82
126 Lần Sau Gặp Được, Đánh Khóc Bọn Họ Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
83
127 Hoà Thị Bích Canh Hai! ! (smiley )
84
128 Bổ Thiên Thạch Cầu Phiếu Đề Cử! (smiley )
85
129 Thi Họa Triển Lãm Canh Hai! (smiley )
86
130 Lưu Thiên Bảo Canh Ba! ! (smiley )
87
131 Thư Pháp Đại Thi Đấu Canh Tư! (smiley )
88
132 Oda Juro Canh Một! (smiley )
89
134 Hoa Hạ Thư Pháp Tinh Túy Canh Ba! (smiley )
90
135 Trừu Thành Mộng Bức Canh Tư! (smiley )
91
136 Tư Gia Phòng Đấu Giá Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
92
137 Giá Trên Trời Thư Pháp Canh Hai! (smiley )
93
138 Bẫy Cha Ngoạn Ý Canh Ba! (smiley )
94
139 Cha Ngươi Cũng Không Dám Ở Trước Mặt Ta Trang Bức Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
95
140 Rung Động Một Màn Canh Hai! (smiley )
96
141 Lâm Chính Sợ Ngây Người Canh Ba! (smiley )
97
142 Linh Dược ? Rác Rưởi Mà Thôi! Cầu Phiếu Đề Cử (smiley )
98
143 Ai Hơn Cường Thế ? Canh Hai! (smiley )
99
144 Đặc Thù Ghế Khách Quý Canh Một (smiley )
100
145 Phùng Diệu Cấp Nhãn Canh Hai! (smiley )