Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Nhân Lai Tập

Avata3d · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Có rồi mà vẫn chép về web haizzz nhưng vì sở thích ta đề cử truyện này,truyện hay ok.