Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cấp Vi Tín

dumbaxx1994 · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
79 Đánh Giá
Vừa Độ YY

thêm 1 truyện dành cho mấy main thích hệ thống

không yy đấu trí