Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

65

Bình

698

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Siêu Cấp Thiên Phú (Bản Dịch) của tác giả Kiếm Thần Bất Khả Chiến Bại

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2,100
2
2,015
3
1,500
4
1,000
5
1,000
10
200
11
130
12
100
13
100
14
60
16
30
17
10
18
10
20
10