Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Cấp Tầm Bảo Nghi

Ma___Tộc · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hay

ChúcNguyệt · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay hấp dẫn đọc khá hay

ĐịaNgụcLuânHồi · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc tốt nội dung hay

Quỷca2.0 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nè