Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Siêu Cấp Danh Vọng Hệ Thống

Truyện có 678 chương.
1
Long Sơn Thôn
2
2:; Danh Vọng Hệ Thống Kích Hoạt
3
Đường Dài Còn Lắm Gian Truân
4
4:; Mưu Đồ Danh Vọng
5
Bối Cảnh Lực Lượng
6
Mưu Tài
7
7:, Nhận Thầu Công Trình
8
Cùng Long Sơn Thôn Danh Vọng Tôn Kính
9
Hệ Thống Sơ Bộ Giải Tỏa
10
10:, Lí Liên Kiệt Bản « Hoắc Nguyên Giáp » Thế Giới
11
11:, Đồng Hồ Đại Diện Thương Nghiệp
12
12:, Bái Ai Là Thầy? (tăng Thêm)
13
Hình Ý Tông Sư Quách Vân Thâm
14
14:, Bái Sư
15
Quách Thị Phụ Tử Chấn Kinh
16
16:, Chính Thức Thụ Quyền
17
Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình (tăng Thêm)
18
Bước Vào Minh Kình
19
19:, Trở Về Hiện Thực
20
20:, Kiếm Tiền (ba Trăm Phiếu Tăng Thêm)
21
21:, Ngựa Tre Cây Mơ
22
22:, Võ Giả Tôn Nghiêm Không Dung Mạo Phạm
23
23:, Kẻ Tài Cao Gan Cũng Lớn (chương Tăng Thêm)
24
24:, Biến Chiến Tranh Thành Tơ Lụa
25
25:, Long Sơn Thôn Sửa Đường
26
26:, Chúng Bên Trong Tìm Hắn Trăm Ngàn Độ
27
27:, Cô Nhi Viện
28
Danh Vọng Sùng Kính (500 Phiếu Tăng Thêm)
29
29:, Lại Về « Hoắc Nguyên Giáp » Thế Giới
30
30:, Thu Mua Lòng Người
31
Ám Kình Đỉnh Phong (sáu Trăm Phiếu Tăng Thêm)
32
32:, Mới Gặp Hoắc Nguyên Giáp (sửa Chữa)
33
33:, Trăm Người Vây Công, Giết Người Lập Uy
34
34:, Lý Tồn Nghĩa Làm Khó
35
35:, Lắc Lư Nhị Sư Huynh (700 Phiếu Tăng Thêm)
36
36:, Thành Đoàn Cày Phó Bản
37
37:: Dư Luận Tạo Thế
38
38:: Đến Từ Quang Tự Chú Ý (tám Trăm Phiếu Tăng Thêm)
39
39:: Lữ Thuận Giác Đấu Trường
40
40:; Ăn Trộm Gà Bất Thành Còn Mất Nắm Gạo
41
41:; Kháng Nhật Hội Giúp Nhau (chín Trăm Phiếu Tăng Thêm)
42
42:: Tùy Tùng, Phương Hữu Đức
43
43:: Nghịch Chuyển Tuyệt Cảnh, Chu Đỉnh Gài Bẫy
44
44:: Tự Cho Mình Là Thông Minh Bower (ngàn Phiếu Tăng Thêm)
45
45:: Chu Đỉnh Phản Tính Toán
46
46:: Ngươi Lừa Ta Gạt (tết Thanh Minh Tăng Thêm Theo Đuôi Đề Cử)
47
47:: Bản Tâm Khảo Vấn
48
Mua Dây Buộc Mình (ngàn Một Phiếu Tăng Thêm)
49
49:: Hoàng Đế Sứ Giả Đàm Tự Đồng
50
50:: Chu Đỉnh Hậu Nghệ Quân
51
51:; Phát Triển Mạnh Quỳnh Châu
52
52:: Khẩu Chiến Lục Quân Tử
53
53:: Đại Công Cáo Thành (ngàn Hai Phiếu Tăng Thêm, Cầu Phiếu)
54
54:: Kết Thù Kết Oán
55
55:, Lại Gia Tứ Ngược Long Sơn Thôn
56
56:: Nổi Giận Chu Đỉnh (ngàn Ba Tăng Thêm Theo Đuôi Đề Cử)
57
57:: Hệ Thống Đổi Mới
58
58:: Tuyệt Địa Lớn Đảo Ngược (ngàn Tứ Tăng Thêm Theo Đuôi Đề Cử)
59
59:: Ỷ Thiên Đồ Long Thế Giới
60
60:: Tu Luyện Cửu Dương Thần Công (ngàn Cây Ngũ Gia Bì Lại Thêm)
61
61:: Thu Đồ Trương Vô Kỵ (mặt Dày Mày Dạn Theo Đuôi Đề Cử)
62
62:: Thần Công Đại Thành (ngàn Sáu Phiếu Đề Cử Tăng Thêm)
63
63:: Diệt Úc Liên Quân, Danh Vọng Tăng Vọt
64
64:: Quang Minh Đỉnh (ngàn Bảy Tăng Thêm Theo Đuôi Đề Cử)
65
65:: Càn Khôn Đại Na Di (khóc Lóc Om Sòm Lăn Lộn Theo Đuôi Đề Cử)
66
66:: Thu Thanh Niên Trai Tráng Xây Thế Lực (ngàn Tám Phiếu Tăng Thêm)
67
67:: Cuối Thời Nhà Nguyên Thứ Nhất Mãnh Tướng
68
68:: Trương Định Biên (ngàn Chín Phiếu Tăng Thêm Theo Đuôi Đề Cử)
69
69:: Hạ Trại Ngưu Đầu Sơn
70
70:: Giả Thần Giả Quỷ (hai Ngàn Phiếu Tăng Thêm)
71
71:: Võ Đang Trương Tam Phong
72
72:: Thái Cực Quyền, Thê Vân Tung (2100 Tăng Thêm)
73
73:: Lắc Lư Võ Đang Ngũ Hiệp (hai Ngàn Hai Tăng Thêm)
74
74:: Hỏa Công Đầu Đà
75
75:: Kim Cương Môn Bị Diệt (2300 Tăng Thêm)
76
76:: Triệu Mẫn Quận Chúa
77
77:: Đánh Lén, Đánh Lén (hai Ngàn Tứ Tăng Thêm)
78
78:: Phó Bản Đánh Xong, Điểm Bẩn Về Thành!
79
79:: Mở Rộng Hộ Vệ Đội (hai Ngàn Năm Trăm Tăng Thêm)
80
80:: Cường Cung Ngạnh Nỏ
81
81:: Thanh Mạt Mưu Đồ (2600 Tăng Thêm)
82
82:: Tần Lỗi Thọ Yến (hai Ngàn Bảy Tăng Thêm)
83
83:: Tần, Hoắc Ngôn Hòa, Chu Đỉnh Bố Cục.
84
84:: Sư Phó Bệnh Tình Nguy Kịch (hai Ngàn Tám Tăng Thêm)
85
85:: Hình Ý Võ Quán Bao Cả Nước (hai Ngàn Chín Tăng Thêm)
86
86:: Công Chiếm Đài Loan
87
87:: Kiến Quốc Xưng Vương (ba Ngàn Phiếu Tăng Thêm)
88
88:: Đại Hán Quốc Danh Vọng Hữu Hảo (3100 Tăng Thêm)
89
89:: Tiếp Xuống, Tiến Hành Linh Hồn Xuyên Qua
90
90:: Thần Điêu Hiệp Lữ (ba Ngàn Hai Tăng Thêm)
91
91:: Tam Đại Nha Hoàn
92
92:: Hoàng Đế Đến Quan Sát (ba Ngàn Ba Tăng Thêm)
93
93:: Đồ Đần Không Phải Tốt Trang (ba Ngàn Tứ Tăng Thêm)
94
94:: Hồ Điệp Kích Động Cánh (ba Ngàn Cây Ngũ Gia Bì Lại Thêm)
95
95:: Đổi Niêm Phong Trung Vương , Tứ Hôn Ban Thưởng Phủ
96
96:: Chuyển Vào Trung Vương Phủ (ba Ngàn Sáu Tăng Thêm)
97
97:: Tùy Tùng —— Tập Nhân (ba Nghìn Bảy Tăng Thêm)
98
98:: Tả Hữu Hỗ Bác Thuật
99
99:: Đoạt Ỷ Thiên, Truyền Cửu Âm (ba Ngàn Tám Tăng Thêm)
100
Hạng Vũ Vũ Khí (ba Ngàn Chín Tăng Thêm)