Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Y Hoàng Hậu (Dịch)

waynell · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện ngắn gọn súc xích a súc tích Main nữ nghị lực Từ thiên tài trở thành phế vật Tu luyện lại từ đầu Đc nam chính ưu ái ...