Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sau khi pháo hôi trọng sinh

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
57 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện có nội dung hấp dẫn,dịch ít sai chính tả,rất đáng đọc,mong ra nhiều chap hơn