Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Sáng Thế Đấu Tôn

Truyện có 930 chương.
1
Thiên Tài Ngã Xuống (1)
2
Thiên Tài Ngã Xuống (2)
3
Thần Bí Nham Động (1)
4
Thần Bí Nham Động (2)
5
Trí Cứu Lính Đánh Thuê (1)
6
Trí Cứu Lính Đánh Thuê (2)
7
Đại Địa Chi Nguyên (1)
8
Đại Địa Chi Nguyên (2)
9
Thoát Thai Hoán Cốt (1)
10
Thoát Thai Hoán Cốt (2)
11
Trở Về Lạc Hà Thành
12
Vô Tình Gặp Gỡ Vừa Ý
13
Tiếp Tục Giả Vờ Ngốc!
14
Gặp Gỡ Ám Sát
15
Linh Hồn Biến Dị (1)
16
Linh Hồn Biến Dị (2)
17
Hiểu Rõ (1)
18
Hiểu Rõ (2)
19
Ám Sát (1)
20
Ám Sát (2)
21
Lên Cấp
22
Sóng Bá
23
Trêu Đùa Sóng Bá
24
Không Chạy Ta Khờ Nha!
25
Cầu Hôn
26
Học Tập Luyện Khí
27
Thiếu Chút Nữa Tự Thiêu
28
Trúng Kế (1)
29
Trúng Kế (2)
30
Tình Hình Nghịch Chuyển (1)
31
Tình Hình Nghịch Chuyển (2)
32
Chọc Ta Sẽ Để Cho Các Ngươi Hối Hận
33
Chọc Ta Sẽ Để Cho Các Ngươi Hối Hận
34
Đặc Biệt Phương Pháp Luyện Khí (1. . .
35
Đặc Biệt Phương Pháp Luyện Khí (2. . .
36
Gặp Gỡ Đánh Lén Ban Đêm
37
Thực Lực Kinh Người
38
Như Thế Quái Vật
39
Tìm Tạ Vũ Giai
40
Giết
41
Thật Là Lớn Một Đoàn
42
Tham Gia Khảo Hạch (1)
43
Tham Gia Khảo Hạch (2)
44
Tham Gia Khảo Hạch (3)
45
Tham Gia Khảo Hạch (4)
46
Trợ Giúp Lôi Hổ
47
Thật Là Quá Bạo Lực Rồi!
48
Cá Nhỏ Không Đánh , Thật To Cá
49
Bắt Gian Tại Trận (1)
50
Bắt Gian Tại Trận (2)
51
Bắt Gian Tại Trận (3)
52
Khảo Hạch (1)
53
Khảo Hạch (2)
54
Khảo Hạch (3)
55
Khảo Hạch (4)
56
Khảo Hạch (5)
57
Khảo Hạch (6)
58
Không Nên Tùy Tiện Khi Dễ Nữ Nhân
59
Không Nên Tùy Tiện Khi Dễ Nữ Nhân
60
Đi Đế Đô
61
Thần Thú Trả Thù
62
Chân Nhân Bất Lộ Tướng
63
Bắt Gian Tại Trận (1)
64
Bắt Gian Tại Trận (2)
65
Vỡ Trứng!
66
Trong Đũng Quần Dài Khoai Tây
67
Bi Thảm Cao Đồng Học
68
Thật Là Thoải Mái
69
Hắc Điếm
70
Người Đang Ở Hiểm Cảnh
71
Mộng (1)
72
Mộng (2)
73
Trứng Tráng
74
Cãi Vã Người Sở Hữu
75
Cục Thịt Thật Là Mềm , Máu Mũi Chảy Ròng
76
Diệt Ma Ba Thức Thức Tỉnh (1)
77
Diệt Ma Ba Thức Thức Tỉnh (2)
78
Diệt Ma Ba Thức Thức Tỉnh (3)
79
Lấn Ta Người Chết
80
Cười Nhỏ Vai Diễn Một Cái!
81
Thiên Tinh Học Viện (1)
82
Thiên Tinh Học Viện (2)
83
Thiên Tinh Học Viện (3)
84
Thiên Tinh Học Viện (4)
85
Thiên Tinh Học Viện (5)
86
Thiên Tinh Học Viện (6)
87
Phiền Toái (1)
88
Phiền Toái (2)
89
Ngươi Nhất Định Phải Đánh ?
90
Xem Ta Như Thế Nào Thu Ngươi
91
Kết Nghĩa
92
Hàm Móng Heo
93
Tới Trễ
94
Nhập Học Trận Chiến Đầu Tiên (1)
95
Nhập Học Trận Chiến Đầu Tiên (2)
96
Lôi Hổ Phát Uy
97
Đánh Một Trận Dương Danh (1)
98
Một Đòn Dương Danh (2)
99
Một Đòn Dương Danh (3)
100
Lãnh Thị Sút Cầu Môn