Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

70

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sắc Hữu Phách Tam Quốc

thíchKa03268 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
83 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mong tác ra đều

Ma___Tộc · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung hấp dẫn

zenzo332 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Cao Độ YY

Rất cuốn. Mong ra chương đều

Sayaboy · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện rất sắc . .....

Thongbeo · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cố gắng ra đều