Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Quỷ Triền Nhân

Truyện có 482 chương.
1
Mở Chỗ Thủng
2
Ác Quỷ Quấn Thân
3
Tống Chung Ngày
4
Cùng Quỷ Đồng Hành
5
Mời Âm Ti
6
Linh Hồn Xuất Khiếu
7
Quỷ Môn Quan
8
Uổng Tử Thành
9
Quay Về Nhân Gian
10
Săn Hồn Người
11
Thiếu Một Hồn
12
Sát Sinh Thạch
13
Tử Vật
14
Địa Thi
15
Nghịch Thiên Cải Mệnh
16
Nửa Đêm Vệ Sinh Công Ty
17
Quỷ Dị Đơn Nguyên Lâu
18
Sát Khí Tụ Tập
19
Đến Tự Địa Ngục Chào Hỏi
20
Đường 146 Xe Bus
21
Anh Linh
22
Oán Khí Trùng Thiên
23
Quỷ Vực
24
Quỷ Dị Minh Hôn
25
Phẫn Nộ
26
Quỷ Tôn
27
Quỷ Tiết
28
Lệ Quỷ Hại Người
29
Nại Lạc Thần Tuấn
30
Sơn Dã Hoang Điếm
31
Khách Sạn Kinh Hồn
32
Bị Tù
33
Nửa Đêm Tiếng Khóc
34
Di Vật
35
Minh Thi
36
Thả Về Sơn Lâm
37
Đào Thi
38
Cùng Quỷ Uống Rượu
39
Quỷ Loại
40
Công Tác Mới
41
Quỷ Trạch
42
Táng Quỷ Đội
43
Bất Lực
44
Nại Lạc
45
Máu
46
Lòng Người
47
Làm Như Không Thấy
48
Va Chạm
49
Lão Hữu Tụ Hội
50
Da Người Túi
51
Quỷ Dị Quản Linh Cữu Và Mai Táng Sở
52
Vây Khốn
53
Cương Thi
54
Thi Độc
55
Huyết Án
56
Truy Tung
57
Đấu Cương Thi
58
Địa Khí Tụ Tập
59
Sinh Nhật Tụ Hội
60
Hung Tướng
61
Tai Ách
62
Ác Niệm
63
Hai Chọn Một
64
Bách Quỷ
65
Pháp Môn
66
Mây Đen Ngập Đầu
67
Làm Trái Thiên Đạo
68
Đoạt Thi
69
Phương Pháp
70
Kết Minh Hôn
71
Ký Ức
72
Ác Chiến Đêm Trước
73
Cướp Âm Tù
74
Tin Dữ Xuống Tới
75
Tìm Đồ
76
Yên Tĩnh
77
Chuyện Đột Nhiên Xảy Ra
78
Hắc Bạch Vô Thường
79
Tội Nhân
80
Sinh Tử Tương Bác 1
81
Sinh Tử Tương Bác 2
82
Sinh Tử Tương Bác 3
83
Chung Chính Nam Cùng Thần Yến Quân
84
Tìm Thuốc
85
Rừng Thiêng Nước Độc
86
Nhân Quỷ Chi Địa
87
Nhân Quỷ Tế 1
88
Nhân Quỷ Tế 2
89
Nhân Quỷ Tế 3
90
Nhân Quỷ Tế 4
91
Nhân Quỷ Tế 5
92
Nhân Quỷ Tế 6
93
Nhân Quỷ Tế 7
94
Nhân Quỷ Tế 8
95
Ta Tên Là Chung Yên
96
Cứu Binh
97
U Minh Địa Ngục
98
Ác Quỷ Tươi Cười
99
Ác Mộng
100
Gặp Lại Biểu Ca