Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 2,143,448
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Linh khí thức tỉnh, giống loài trật tự vỡ tan, nhân loại có hay không còn có thể đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh, đây là một lần chật vật khảo nghiệm.

Cảnh giới:

- Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
- Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại!