Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Quang Minh Kỷ Nguyên

Truyện có 1876 chương.
1
Dạ Hành
2
NgườI ThọT Điếm
3
Giao Dịch
4
Khách Nhân
5
Phương Đông Lữ Nhân
6
Tính Toán
7
Gia Tộc Người Tới
8
Một Phong Gia Sách
9
Trợ Giáo Cha Sứ
10
Tại Liên Cùng Với Người Không Có Đồng Nào
11
Đêm Tìm Hiểu Cha Sứ
12
Đại Sư Tháp
13
Bí Dược Đại Sư
14
Đưa Than Sưởi Ấm Trong Ngày Tuyết Rơi
15
Khảng Khái Cách Lãng
16
Đáng Sợ Người Phương Đông
17
Bất Hạnh Bị Bắt
18
Báo Động
19
Trao Đổi Điều Kiện
20
Kim Tệ, Mạng Của Ta
21
Mê Muội Dược Tề
22
Tửu Quán
23
Xâm Nhập
24
Toàn Thành Bạo Động
25
Địa Bàn Của Ta
26
Dùng Thần Danh Nghĩa
27
Thỉnh Chuộc Tội A
28
Càng Sâu Tội
29
Gia Tộc Cừu Hận
30
Cuối Kỳ Cuộc Thi
31
Quý Tộc Quyết Định
32
Gia Tộc Quyết Định
33
Ma Hổ Dược Tề
34
NgườI XúC PhạM ThầN
35
Về Nhà
36
Huynh Đệ
37
Rút Kiếm
38
Kiếm Gãy
39
Tổ Trạch
40
Lâm Tề Nhũ Mẫu
41
Cha Cùng Con
42
Hắc Hồ Tử Hùng Tâm
43
Gia Tộc Dạ Yến
44
Hắc Hồ Tử Nhập Cổ Phần
45
Thân Phụ Tử, Minh Tính Sổ
46
Lễ Trọng Hối Lộ
47
Arthur Khách Nhân
48
Kỳ Diệu Hiểu Lầm
49
Lâm Tề Quen Biết Đã Lâu
50
Dunkirk Đám Công Tử Bột
51
Lâm Tề Ra Trận
52
Đánh Cược
53
Đánh Cược Lớn
54
Song Sinh Tỷ Muội
55
Đáng Sợ Lợi Thế
56
Khắc Cốt Cừu Hận
57
Điên Cuồng Cự Xà
58
Dũng Mãnh
59
Sát Khí Trong Đêm
60
Điên Cuồng Chém Giết
61
Đẫm Máu Chạy Trốn
62
Tuyệt Cảnh
63
Hấp Hối Cứu Viện
64
Hắc Linh Tử Sĩ
65
Gian Trá Hắc Hồ Tử
66
Hai Anh Hùng Được Sinh Ra
67
Chữa Thương
68
Chiến Báo
69
Vô Thượng Tán Dương
70
Đáng Chết Thú Nhân
71
Thần Nguyên Thuốc
72
Chiến Sĩ Rời Đi
73
Chiến Sĩ Chi Tâm
74
Người Tôn Quý
75
Arthur Ứng Biến
76
Dũng Mãnh Lily
77
Đáng Sợ Lily
78
Ngâm Dược, Chữa Thương
79
Ra Biển
80
Ngày Đầu Tiên Trên Biển
81
Chương 81
82
Trên Biển Ngày Kế Tiếp
83
Gặp Gỡ Người Phương Đông
84
Long Thành
85
By: Thánh Địa Già Thiên
86
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã
87
Odin Thuyền Rồng
88
Trên Biển Truy Đuổi
89
Lần Thứ Nhất Hải Chiến
90
Có Thu Hoạch
91
Ngừng
92
Trung Tá Hải Quân
93
Phân Phối Quân Công
94
Trở Về
95
Con Cùng Cha
96
Vui Mừng
97
Hạnh Phúc
98
Gặp Mặt
99
Vô Sỉ
100
Thư Tín