Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay, mặc dù nữ chính mạnh mẽ nhưng có vẻ hơi bị dây dưa