Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phù Dung Trì

Truyện có 100 chương.
1
Quyển 1 - Chương 1: U trì
2
Quyển 1 - Chương 2: Cấm địa
3
Quyển 1 - Chương 3: Phù dung lưu hương
4
Quyển 2 - Chương 1: Phù Dung là hoa hay là người?
5
Quyển 2 - Chương 2: Nàng công chúa hòa thân
6
Quyển 2 - Chương 3: “Nàng muốn làm hoàng hậu không?”
7
Quyển 3 - Chương 1: Tranh ngôi đoạt vị
8
Quyển 3 - Chương 2: Truyền kì về Thiên Vĩnh đế
9
Quyển 4 - Chương 1: Quyết định trở về
10
Quyển 4 - Chương 2: Biết dụng lòng người
11
Quyển 4 - Chương 3: “Huyền kiếm” thô kệch rết cúi đầu
12
Quyển 5 - Chương 1: Máu đỏ trên đại điện
13
Quyển 5 - Chương 2: Hoàng đế rất nhân từ
14
Quyển 5 - Chương 3: Đạo trị hậu cung
15
Quyển 5 - Chương 4: Biến cố ở Đề Lô
16
Quyển 6 - Chương 1: Trung thành
17
Quyển 6 - Chương 2: Minh châu
18
Quyển 6 - Chương 3: Đau lòng
19
Quyển 6 - Chương 3-2: Phiên ngoại 1: Muộn màng
20
Quyển 7 - Chương 1: Hận, rất hận!
21
Quyển 7 - Chương 2: Mệnh
22
Quyển 7 - Chương 3: Hoàng hậu và Đức phi
23
Quyển 7 - Chương 4: Phủ Hòa An có một tiểu quận chúa
24
Quyển 8 - Chương 1: Sở chính hàn
25
Quyển 8 - Chương 2: Một quãng đời
26
Quyển 8 - Chương 3: Bên cầu Nại Hà
27
Quyển 9 - Chương 1: Ra đường phải xem hoàng đạo
28
Quyển 9 - Chương 2: Vi hành
29
Quyển 9 - Chương 3: Hàng cực phẩm
30
Quyển 9 - Chương 4: Lưu lạc
31
Quyển 9 - Chương 5: Phong vân cư
32
Quyển 9 - Chương 6: Bình an
33
Quyển 10 - Chương 1: Ngọc tỉ không thể dùng lung tung
34
Quyển 10 - Chương 2: Một bữa cơm
35
Quyển 10 - Chương 3: Hoàng hậu và Chiêu hoa
36
Quyển 10 - Chương 4: Hắn vốn tàn nhẫn
37
Quyển 10 - Chương 5: “Muội sẽ nhớ ta chứ?”
38
Quyển 11 - Chương 1: Vị đạo sĩ ở núi Côn Luân
39
Quyển 11 - Chương 2: Cẩn Thiện kể chuyện
40
Quyển 11 - Chương 3: Hà cô cô kể chuyện
41
Quyển 11 - Chương 4: Lưu Hải kể chuyện
42
Quyển 11 - Chương 5: Hạ Hầu Vĩnh Khang tự truyện
43
Quyển 11 - Chương 6: Sở Tâm Huệ kể chuyện
44
Quyển 12 - Chương 1: Giấc mộng hai kiếp
45
Quyển 12 - Chương 2: Tháng năm vẫn vậy
46
Quyển 12 - Chương 3: Nghỉ đông
47
Quyển 12 - Chương 4: U Trì mộng Chương trướcChương tiếp
48
Quyển 12 - Chương 5: Tết ở kinh thành
49
Quyển 12 - Chương 6: Tùy phận, tùy duyên
50
Quyển 12 - Chương 7: Vỡ mộng
51
Quyển 13 - Chương 1: Nữ ám vệ
52
Quyển 13 - Chương 2: May yếm
53
Quyển 13 - Chương 3: Chuyện cái đai lưng
54
Quyển 13 - Chương 4: Giấc mộng cuối cùng
55
Quyển 14 - Chương 1: Ôn chi sơn
56
Quyển 14 - Chương 2: Không đề
57
Quyển 14 - Chương 3: Con cờ
58
Quyển 14 - Chương 4: Lại trở về rồi
59
Quyển 14 - Chương 5: Thật và giả
60
Quyển 14 - Chương 6: Chọn cành mà đậu
61
Quyển 14 - Chương 7: Phải dành cho ai?
62
Quyển 15 - Chương 1: Chó nam nhi
63
Quyển 15 - Chương 2: Chó rắc rối
64
Quyển 15 - Chương 3: Chó gây họa
65
Quyển 15 - Chương 4: Chó đào hoa
66
Quyển 15 - Chương 5: Lưới giăng tứ phía
67
Quyển 16 - Chương 1: Mùa săn
68
Quyển 16 - Chương 2: Bách thượng
69
Quyển 16 - Chương 3: Sóng ngầm
70
Quyển 16 - Chương 4: Thiện xạ
71
Quyển 16 - Chương 5: Hòa thân
72
Quyển 16 - Chương 6: Phù dung trì
73
Quyển 17 - Chương 1: Tin dồn dập tới
74
Quyển 17 - Chương 2: Di ngôn
75
Quyển 17 - Chương 3: Quá khứ và hẹn ước ba năm
76
Quyển 17 - Chương 4: Đại hội gia đình
77
Quyển 17 - Chương 5: Năm hạn và lời tiên tri
78
Quyển 17 - Chương 6: Máy thai
79
Quyển 17 - Chương 6-2: Ngoại truyện 2: Chuyện cũ trên Thiên giới
80
Quyển 17 - Chương 7: Quyền chấp chưởng hậu cung
81
Quyển 18 - Chương 1: Cuộc chiến bảo vệ Tiểu Long Nhi
82
Quyển 18 - Chương 1-2: Phiên ngoại 3: Thanh Ba, Vương mẫu
83
Quyển 18 - Chương 2: Ngày hoàng đạo xấu nhất trong năm
84
Quyển 18 - Chương 3: Thư đến từ ngàn dặm
85
Quyển 18 - Chương 4: Chí tĩnh khanh ca
86
Quyển 18 - Chương 5: Chinh phụ tìm chồng
87
Quyển 18 - Chương 6: Tiệm giày “Cây Bạch Quả”
88
Quyển 18 - Chương 7: Thành vũ
89
Quyển 18 - Chương 8: Minh ca minh tứ
90
Quyển 18 - Chương 9: Trường Bình công chúa
91
Quyển 19 - Chương 1
92
Quyển 19 - Chương 2: Hẹn ở Nại Hà
93
Quyển 19 - Chương 3
94
Quyển 19 - Chương 4
95
Quyển 19 - Chương 5
96
Quyển 19 - Chương 6
97
Quyển 19 - Chương 7
98
Quyển 19 - Chương 8
99
Quyển 19 - Chương 9
100
Quyển 19 - Chương 10: Chương cuối
Chọn khoảng: 1 - 100