Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phù Đạo Chân Giải

Truyện có 83 chương.
1
1 : Phù Giới Đại Lục
2
2 : Cái Gọi Là Kẻ Yếu
3
3 : Phù Triện Nhận Thức
4
4 : Thẹn Quá Thành Giận
5
5 : Cố Tích Triều
6
6 : Băng Hệ Chiến Phù
7
7 : Chế Phù
8
8 : Phù Văn = Sơ Đồ Mạch Điện?
9
9 : Dưới Ánh Trăng Người Báo Thù
10
10 : Phù Lục Phần Mê
11
11 : Phù Tu
12
12 : Tinh Thần Linh Lực
13
13 : Phù Triện Thần Văn
14
14 : Cường Hóa Tinh Thần Lực
15
15 : Phù Triện Thành
16
16 : Ngọc Bội Dây Chuyền
17
17 : Nếm Thử Chế Phù
18
Ngoài Ý Muốn Phát Hiện
19
19 : Bồ Lão
20
20 : Đánh Đố
21
21 : Khảo Hạnh
22
22 : Thành Bại
23
23 : Hối Hận
24
24 : Khiếp Sợ
25
25 : Có Tiện Nghi Không
26
26 : Một Lần Tính Phù
27
27 : Phù Lục Phẩm Tương
28
28 : Nhân Hành Bào Xa
29
29 : Phù Bảo
30
30 : Phát Tài Làm Giàu Địa Phương Tốt Pháp
31
31 : Tham Tiền
32
32 : Phù Triện Tính Toán Công Thức
33
33 : Phát Thệ
34
34 : Ngọc Bội Nát
35
35 : Ngoài Cửa Nghe Trộm Người
36
36 : Vương Hi "thứ Một Lần "
37
37 : Thê Thảm Cố Mập Mạp
38
38 : Lăng Liệt Sát Ý
39
39 : Đồ Hỗn Hào
40
40 : Chỉ Tiếc Rèn Sắt Không Thành Thép!
41
41 : Gia Sự !
42
42 : Tiếng Lòng
43
43 : Chuyển Biến
44
44 : Phù Giới Huyền Gia
45
45 : Lập Theo
46
46 : Chu Lột Da
47
47 : Đốt Nhà Tiết Tấu A...
48
Kỹ Xảo Đàn Phán
49
49 : Phát Tài
50
50 : Linh Tính Lực Lượng
51
51 : Bái Sư
52
52 : Minh Văn Hoàn Thành
53
53 : Lưu Ly Ngọc Bội
54
54 : Tinh Cấp Phù Bảo
55
56 : Đề Vị Phù
56
Ăn Thử Miễn Phí
57
58 : Cho Ta Ngay Cả Vốn Lẫn Lời Nhổ Ra
58
Vào Quỹ Đạo
59
60 : Vào Lúc Giữa Trưa, Vừa Lúc!
60
61 : Công Phu Sư Tử Ngoạm
61
62 : Thang Quản Sự Lửa Giận
62
63 : Xin Lỗi
63
64 : Lục Quang
64
65 : Lá Mặt Lá Trái
65
66 : Mưu Đồ Bí Mật
66
67 : Mỗi Trương Phù "bản Quyền Bảo Hộ "
67
68 : Phù Giới Tứ Đại Chiến Tộc
68
69 : Phù Đường Sau Cùng Một Cái Quản Sự
69
70 : La Phù Thành Chủ
70
71 : Mưa Gió Muốn Tới
71
72 : Chiến Phù Tu
72
73 : Giết
73
74 : Hết Ý Đầu Mối
74
75 : Chế Phù Tỷ Thí Phong Ba
75
Vương Hi Là Đệ Tử Của Ta
76
77 : Tỷ Thí Bắt Đầu
77
78 : Lần Thứ Hai Mưu Đồ Bí Mật
78
79 : Tự Tin
79
80 : Thượng Phẩm
80
81 : Tại Chỗ Vẽ Mặt
81
82 : Đồng Dạng Phù Triện
82
83 : Nhân Phẩm Có Chuyện
83
84 : Bồ Lão Khác Thường
Chọn khoảng: 1 - 83