Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phong Thiên Yêu Tôn

Truyện có 112 chương.
1
Mặc Trúc yêu quân
2
Cải tạo động phủ
3
Luyện đan đột phá
4
Kịch chiến Đằng Xà
5
Bích Vân động phủ
6
Liên hợp luyện đan
7
Huyết mạch tiến hóa
8
Chém giết ô Giao Vương
9
Thống nhất tây tử nước
10
Thánh thổ tông, hạch tâm
11
Thanh tượng lão tổ
12
Chiến! Chiến! Chiến!
13
Đan Kiếp, lôi trì!
14
Thoát thai hoán cốt
15
Vạn chúng quy tâm
16
Thần tiên? Hừ
17
Diệt trừ Thành Hoàng
18
Nam Yến quốc
19
Thanh Nhãn Bạch Lang
20
Đấu giá hội bắt đầu
21
Vô danh kiếm
22
Đấu giá được tay
23
Đấu giá kết thúc
24
Đại yêu trung kỳ
25
Muốn uống rượu sao
26
Rồng Tam thái tử
27
Lôi đình cổ cảnh
28
Gà đất chó sành
29
Cổ thụ chạc cây
30
Đột phá địa đan
31
Chiến long Thái tử
32
Chương 32
33
Tới tay
34
Pháp tắc cảnh giới
35
Đoạt quả
36
Chém giết
37
Luyện hóa
38
Cửu phẩm lôi quả
39
Một chưởng xoá bỏ
40
Yêu Vương truy sát
41
Hư vô
42
Bông tuyết Yêu Hậu
43
Đột phá cực hạn
44
Thiên đan truyền thuyết
45
Về tây tử nước
46
Chướng khí mù mị
47
Quét sạch
48
Chém giết Ưng Vương
49
Bố thí ân đức
50
Nát hư chỉ
51
Thơ hay
52
Hỏa diễm cốc
53
Lửa Hổ chân nhân
54
Lửa hồ lô
55
Cường địch đến
56
Đánh nổ ngươi
57
Ngươi muốn chết như thế nào
58
Phân biệt
59
Mưu đồ bí mật
60
Chúc ngươi đại thọ
61
Chấm dứt ân oán
62
Sinh mệnh chi lộ
63
Thánh kiếm tông chiêu binh
64
Thánh kiếm tông
65
Chiêu cái đô thống
66
Túc đấu lão nhân
67
Huyết phong doanh
68
Nhiệm vụ thứ nhất
69
Xông trận
70
Huyết cùng ca
71
Trảm kình
72
Ngũ tinh tụ Khuê
73
Tông chủ triệu kiến
74
Câu cá
75
Nện vững chắc kiếm đạo
76
Ba thước cá
77
Chém đầu nhiệm vụ
78
Ngươi tới chậm
79
Bàn Long vương
80
Chém giết Bàn Long
81
Kim quan thanh niên
82
Cự tuyệt mời
83
Đào hố
84
Sinh mệnh bảo dịch
85
Đột phá Yêu Vương
86
Hồi máu phong doanh
87
Hội chiến bắt đầu
88
Trước trảm một người
89
Nhỏ Kỳ Lân mà
90
Hai phần ba
91
Ta tin tưởng
92
Thắng lợi
93
Tin dữ
94
Mưa gió sắp đến
95
Muốn bắt đầu
96
Trảm Long đầu
97
Phá vây
98
Bát Cực Viêm Dương đồ
99
Một đồ thu trăm vạn
100
Quang chi pháp tắc
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 112