Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

108

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phong Lưu Thành Phố

MeTruyen · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Cao Độ YY

Khoái truyện của bác rồi. Nếu chương dài dài chút nữa thì tuyệt !