Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phong Lưu Nhân Sinh

phạmvănlong · Luyện Khí Tầng Sáu ·
2 Kim Phiếu
82 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mấy chương đầu khá hay. Mong tác cố gắng