Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phệ Thiên

Truyện có 1282 chương.
1
Hỏa Thiêu Trác Gia Thôn!
1
Hỏa Thiêu Trác Gia Thôn!
2
Thiên Lang Cấm Vệ
3
Lang Linh Thành
4
Lang Linh Thành
5
Thương Vân Các
6
Giao Dịch
7
Tật Lôi Hồn Đế
8
Ngân Diệp Tông
9
Khảo Hạch Bắt Đầu
10
Thiên Tài! Càng Thiên Tài?
11
Huynh Đệ Chia Lìa
12
Tĩnh Tâm Châu
13
Bác Hổ
14
Nhân Vật Xoay Ngược Lại
15
Vệ Ninh Chi Tử
16
Thần Khí, Tinh Dạ Hoàn!
17
Thân Thế Chi Mê
18
Liệt Diễm Ma Lang
19
Thần Bí Sơn Động
20
Thị Huyết Ma Đao
21
Khế Ước Thành Công
22
Bá Hồn Quyết
23
Ba Tháng Tu Luyện
24
Xông Huyệt
25
Huyết Đao Mười Thức Cùng Đồng Thuật
26
Chói Mắt Hai Năm
27
Được Đến Toàn Bộ Không Uổng Phí Công Phu
28
Độc Tâm Thuật
29
Tàn Sát
30
Gặp Lại Thiên Phong
31
Tương Lai Quy Hoạch
32
Thiết Giáp Ngân Tê
33
Kim Giáp Cự Mãng
34
Huyết Đao Ba Kích Liên Tục
35
Tàn Huyết Chi Uy
36
Thú Triều
37
Cuồng Oanh Loạn Tạc
38
Cốt Cánh Hồn Hổ
39
Hủy Thiên Trảm
40
Thần Kỳ Hóa Hình Quả Diệp
41
Cuồng Bạo Long Lang
42
Hai Gã Hồn Đế
43
U Minh
44
Mẹ Đẻ Tin Tức
45
Đêm Tối Rời Đi
46
Ngũ Phẩm Thiên Phú Thiếu Niên
47
Tô Thần
48
Một Tháng Khổ Tu
49
Áo Tím Lão Giả
50
Báo Thù
51
Giải Quyết
52
Truy Binh
53
Biến Cố
54
Thần Bí Hồn Đế
55
Liệt Thiên Trảm
56
Lãnh Tiêu Dao Đuổi Tới
57
Thỉnh Cầu
58
Diệt Sát
59
Thần Bí Hắc Điện
60
Oan Gia Ngõ Hẹp
61
Giáo Huấn
62
Hai Đại Biến Dị Thuộc Tính, Không Gian Cùng Tánh Mạng
63
Như Thế Giống Nhau
64
Uy Hiếp
65
Mạnh Hào
66
Quán Rượu Phong Ba
67
Dạ Hiên
68
Đánh Đêm
69
Ra Tay
70
Miểu Sát Hồn Tôn
71
Trác Thiên Chiêu Cường Hãn Thực Lực
72
Hồn Thánh Tự Bạo
73
Đối Chọi Gay Gắt
74
Tu La Điện
75
Gặp Trên Đường Đi
76
Vô Phong Cốc
77
Lãnh Thiên Thiên
78
Nhúng Tay Tham Gia
79
Phá Thiên Trảm
80
Không Chào Mà Đi
81
Bọn Cướp
82
Tóc Xanh Thiếu Niên
83
Tinh Hồn
84
Quy Tâm
85
Lục Tượng Phong Ấn
86
Phá Phong
87
Thần Ban Cho Chi Môn
88
Tiến Vào
89
Huyễn Cảnh Không Gian
90
Lệ Phong Hắc Ưng
91
Xích Luyện Ngô Công
92
Vượt Qua Kiểm Tra?
93
Bế Quan
94
Xuất Quan
95
Thân Thể Chênh Lệch
96
Quỷ Dị Lỗ Đen
97
Tà TrứNg Thú VậT
98
Huyết Thần Lệnh. Chủ Tớ Khế Ước
99
Tử Vong Đường Lang