Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phệ Nhật

Truyện có 567 chương.
1
Phế Thể?
2
Thần Kỳ Ngọc Thạch
3
Lấy Huyết Mạch Đại Tu
4
Phệ Không Thần Thể
5
Ngũ Sắc Quang Điểm
6
Mới Nan Đề
7
Bị Sói Điêu Tẩu Bạch Miêu
8
Kinh Thiên Chi Chiến
9
Lộ Hãm Bạch Miêu
10
Mới Vào Vũ Thành
11
Đi Săn Thú Nhân
12
Võ Phong Sơn Khách Đến Thăm
13
Đoạt Giải Quán Quân
14
Bị Đánh Lén
15
Thiên Phú Sơ Khải (1)
16
Thiên Phú Sơ Khải (2)
17
Giết Địch
18
Nghiêm Gia Lo Lắng
19
Võ Phong Sơn
20
Linh Giả Cửu Giai Sao?
21
Lấy Tạng Làm Đan
22
Giận Xông Nghiêm Gia
23
Tiên Thiên Xuất Thủ
24
Nghiêm Văn Hàn
25
Ở Cuối Xe Sao
26
Chân Đạp Đỉnh Phong
27
Thùy Dữ Tranh Phong
28
Giấy Vàng Mở Đầu
29
Mạnh Mẽ Thể Chất
30
Áp Tiên Thiên
31
Vẫn Tiên Thiên
32
Vân Chấn Nhạc Chấn Kinh
33
Hiên Viên Tinh Vực
34
Thủ Hộ Lầu Các Lão Nhân
35
Lão Nhân Vô Danh
36
Chợt Tỉnh Ngộ
37
Huyền Ảo Vô Cực
38
Năng Lượng Màu Xám
39
Chí Cao Vương Cấp
40
Cảnh Giới Phân Chia
41
Ngũ Hành Thánh Thể
42
Phó Thác
43
Mạc Danh Núi Hoang
44
Viêm Hoàng Truyền Thừa
45
Dung Linh Quyết
46
Long Mã Dị Thú
47
Vu Gia Niên Yến
48
Diệt Sát
49
Dung Hợp Thất Bại
50
Kỳ Dị Năng Lực
51
Lão Giả Thần Bí
52
Quyền Phá Vạn Pháp
53
Nhất Quyền Phá Thiên
54
Tiểu Vân Ưng Chấn Kinh
55
Sử Giả Buông Xuống
56
Đại Tuyển Sơ So
57
Đi Ngang Qua Người
58
Tiến Quân Kinh Thành
59
Cử Thế Giai Kinh
60
Nhàm Chán Yến Hội
61
Rời Đi Viêm Hoàng
62
Hạt Giống Tốt
63
Hắc Giáp Người
64
Thập Tam Tinh Trộm
65
Trốn
66
Linh Lực Tẩy Lễ
67
Long Mã Chi Uy
68
Thiên Địa Dị Biến
69
Đột Phá Tiên Thiên
70
Định Cư Hiên Viên
71
Hoan Hỉ Phái
72
Đối Chiến Vương Cấp
73
Ngộ Sát Vương Tử
74
Lệnh Truy Sát
75
Vẫn Thánh Sơn Mạch
76
Vẫn Lạc Thánh Giả
77
Thánh Cấp Thần Sư
78
Hỗn Độn Chỉ Về Ngọn Nguồn
79
Thuần Thể Chi Tranh
80
8o Chương Tôn Giả Hiện
81
'Thần' Công Kích
82
Đào Thoát Tiềm Tu
83
Giết!
84
Nhan Tiểu Nha
85
Hủy Thành Rời Đi
86
Đại Chiến Nhị Hoàng
87
Đột Biến
88
Văn Khí Lý Do
89
Giết Nhị Hoàng
90
Thủy Nguyệt Điện
91
Quỷ Dị Mèo
92
Ngọn Nguồn Giếng
93
Linh Nguyên Tinh
94
Đại Nhân Vật
95
Động Thủ Lấy Tinh
96
Muốn Hay Là Không Muốn?
97
Diễn Nguyên Liên Bàn
98
Trời Sinh Văn Ngân
99
Thô Phôi
100
Rrời Đi