Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

60

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phế Căn Vô Địch (Dịch)

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Một bộ truyện rất đặc sắc, hợp gu vs bần đạo ...

VõThánhKiếmTôn · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất hay ai chưa đọc nên đọc thử

giả heo ăn thịt hổ