Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

190

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phế Căn Vô Địch (Dịch)

cuongsnow · Luyện Khí Tầng Chín ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Chuyện hay theo mô típ võ lầm kết hợp tu tiên, nhân vật chính bá mà không ngán, mạch văn trau truốt đã nghiền

clrscrduc · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
5 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

sloth16 · Luyện Khí Tầng Năm ·
30 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Mai thêm 3c nha ) đợi mòn mỏi

zZzTRIẾT_TÌNHzZ_80ct. · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Một bộ truyện rất đặc sắc, hợp gu vs bần đạo ...

VõThánhKiếmTôn · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất hay ai chưa đọc nên đọc thử

giả heo ăn thịt hổ