Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

26

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phản Loạn Đại Ma Vương

Tô_Bạch_Thuần · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

một bộ truyện vs nội dung cực kỳ độc và mới lạ , hay từ cách miêu tả nội tâm nhân vật đến hành động , người khác thế nào ta ko biết nhưng bộ này cực kỳ hợp bản thân ta chắc vì nó có một số điểm tương đồng vs ta , là một người dịch nhưng cũng là một người đọc ,ta thích cái tính cách cô độc của nhân vật chính, thích cách xử sự của nhân vật chính , ko từ thủ đoạn nhưng vẫn giữ điểm mấu chốt ,đặc biệt thích một câu nói trong truyện : " Có lẽ ấu trĩ, có lẽ tự mình, nhưng là chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến, như vậy ngươi chính là chính xác. Nếu như chỉ là bởi vì người khác chờ mong hoặc là xem thường muốn cải biến lời nói, loại đồ vật này cũng không có thể xưng là sơ tâm, cũng không thể xưng là chân chính ta. —— Thành Mặc "