Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

82

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện One Piece : Hệ Thống Cướp Đoạt Mọi Thứ

hails4445 · Luyện Khí Tầng Năm ·
10 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay đấy cầu bạo chương

loisd303 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đọc rất ổn nếu chủ truyện ra đều chap

SinhThành · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện Hay lắm

Truyện tương tự đề xuất bởi SinhThành
Bùmchíu · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nice hay đó ......

PeterThành · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

chuyện rất hay, ra nhiều nhé !

teoemsss1999 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
20 Đánh Giá
Thấp Độ YY

chuyện rất hay, ra nhiều nhé ! <3👍🏽