Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nữ Nhi Lạc Gia

kimchau · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Vừa Độ YY

minh thay noi dung cung co moi la, ca gia dinh ba nguoi deu cung trong sinh// va ket cuc HE, minh thich.