Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nữ Minh Tinh Thiếp Thân Bảo Tiêu

Truyện có 1705 chương.
801
Bày ra đại sự
802
Long Tôn sẽ thành toàn chúng ta
803
Bức hôn?!
804
Một trận giao dịch
805
Nữ Thánh chờ đợi
806
Tuyệt Tình Thánh Nhân
807
Lục Thánh đè xuống
808
Tuổi xế chiều?
809
Khốn cục
810
Phong thái
811
Lại nhất đại thánh?
812
Mượn Thần Khí nhất chiến
813
Báo thù không cần hai mươi năm
814
Thần đồng dạng tồn tại
815
Long Thiền nhập Bách Hoa Cung tu hành
816
Lãnh Ngạo Phù oán niệm
817
Đào Tịch Dao phát hiện
818
Diệp Thần cùng Thiên Du
819
Thị phi đúng sai
820
Kỳ Lân thiếu nữ
821
Long Thiền hỏi
822
Yêu Hồ tìm tới
823
Thánh Nhân triệu kiến
824
Chấn nhiếp?
825
Đối thoại
826
Ân uy tịnh thi
827
Tiêu trừ tai hoạ ngầm
828
Đào Tịch Dao
829
Trấn áp
830
Ngươi muốn gả người sao
831
Lại tiễn Hummer
832
Thiên Du tìm tới
833
Dẫn lửa thiêu thân
834
Thanh Nhã Tôn Chủ
835
Khỉ Lệ nan đề
836
Người này là ai?
837
Linh Vân ẩn núp
838
Long Thiền cầu cứu
839
Không muốn đối mặt
840
Đều là nữ nhân ta
841
Kim Sai quy y
842
Thánh Nhân Vương
843
Lần nữa triệu kiến
844
Đăng vị sắp đến
845
Hoàng kim đại thế, thượng cổ kỳ tài
846
Mưa gió nổi lên
847
Gió lớn nổi lên
848
Lấy giết đúc uy
849
Hổ Mãng nói xấu
850
Bách Hoa Cung không sợ phiền phức
851
Long Hổ hội tụ
852
Bức cách cao hơn
853
Tuyên chiến thiên hạ
854
Cha Mẹ tìm tới
855
Thiên Đế, ta thích ngươi
856
Kêu gào quần hùng
857
Nhất chưởng trấn áp
858
Lấy chiến dưỡng thân, đúc thành mạnh nhất
859
Thân ở Diệu Cảnh
860
Thượng cổ kỳ tài!
861
Thánh Nhân Vương chiến lực
862
Chuyên trị các loại không phục
863
Các ngươi cùng đi đi
864
Kỳ tài chi Vương, Tần Trường Thiên
865
Cái kia gọi là Nghê Thường thiếu nữ
866
Tần Trường Thiên ngạo
867
Mạnh nhất va chạm
868
Chí Tôn Kiếm Thai
869
Tinh Thần Hóa Kiếm
870
Hiện tại muốn chạy trốn, muộn!
871
Không cam lòng bị thua
872
Tay cụt
873
Kết thúc
874
Diệp Lăng Thiên cùng Linh Hi
875
Có người ở địa cầu chờ ta
876
Đừng tiểu lão bà?
877
Biệt Ly
878
Nghinh Nguyệt cùng Cổ Khỉ
879
Tỏ tình Tuyệt Tình
880
Làm lão bà của ta đi
881
Thiên Đế!
882
Chúng nữ phản ứng
883
Chất vấn
884
Chúng ta muốn cùng ngươi trở lại địa cầu
885
Linh Lung Thánh Nhân áp bách
886
Thân thể tranh phong?
887
Linh Lung chi thương
888
Linh Lung bị quản chế
889
Mang Long Thiền trở lại địa cầu?
890
Nhất Đế tìm tới
891
Tiến về cấm khu
892
Gặp Tinh Mâu, Đoạn Tình
893
Buông xuống cấm khu
894
Cấm khu sinh linh
895
Đều là truyền thuyết
896
Thiên Đế lại hiện ra
897
Diệp Thần, ngươi làm cha
898
Giương cung bạt kiếm
899
Bại?
900
Quét ngang