Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

21

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Maivanlaga · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Quá hay Quá tuyệt

hoadx179 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay quá, đọc mà nhớ thời đi học

kanghuynseak · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mới lạ rất hay