Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

YY-Convert

Nhất Kiếm Độc Tôn

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 37,044
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 5+

Giới Thiệu Truyện Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện mới nối liền với Vô Địch Kiếm Vực của Thanh Loan Phong Thượng. Ai là Fan của bộ VĐKV xin mời ghé vào thưởng thức.

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm !

Cảnh giới:
- Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm...
- Tu luyện phân chia: Nhất phẩm Thối Thể cảnh, nhị phẩm Luyện Lực cảnh, tam phẩm Nội Tráng cảnh, tứ phẩm Kiêm Tu cảnh, ngũ phẩm Bất Tức cảnh, lục phẩm Khí Biến cảnh, phía trên liền là Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp cảnh.

Thanh Phong Loan sách mới, cùng tác Vô Địch Kiếm Vực

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Kiếm Độc Tôn!