Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nhặt Được Cái Nữ Đế

Truyện có 51 chương.
1
Thứ 100 Cái Nhiệm Vụ
2
Thiên Nam Địa Bắc
3
Nương Theo Mưa To Mà Đến Thiếu Nữ
4
Ngươi Là Trẫm Người
5
Bạch Nam Tịch
6
Thí Chủ Cùng Bần Tăng Hữu Duyên
7
Nam Nhân Kia
7
Nam Nhân Kia
8
Ngộ Đạo Chương bài danh
9
Muốn Vừa Cơm Mà
10
Ám Nguyệt Phi Hoa, Vân Nguyệt Không Tì Vết
11
'Thánh Hư Công' Diệp Lương Thần, 'Nhỏ Ma Tiên' Đường Đóa
12
Đầy Máu Hướng 2 Hồ
13
« Thần Công »
14
Trong Truyền Thuyết '3 Ẩn'
15
Người Liễu Gia Tính Toán
16
Sơn Vũ Dục Phong Mãn Lâu
17
Lâm Bắc Mặt Ai Cũng Cho
18
A! Ta Chết Đi!
19
Các Vị Đang Ngồi Ở Đây, Đều Là Rác Rưởi
20
Sơn Ngoại Thanh Sơn Lâu Ngoại Lâu
21
Lâu Chủ, Mời Ban Thưởng Độc Dược!!
22
Đại Lão Tề Tụ
23
Giao ♂ Dịch
24
Tất Cả Mọi Người Là '3 Ẩn',Dựa Vào Cái Gì Bọn Hắn Bức Cao Hơn Ta?
25
Giang Hồ Hiểm Ác
26
Chương 26: Riêng Phần Mình Hành Động (1)
27
Riêng Phần Mình Hành Động (2)
28
Riêng Phần Mình Hành Động (3)
29
Riêng Phần Mình Hành Động (Xong)
30
Lên Núi
31
Lòng Bàn Chân Bôi Dầu, Trượt!
32
Trời Muốn Diệt Trung Lương A!
33
Đêm Tối Thăm Dò Phủ Tể Tướng
34
Trẫm Cho Ngươi Cái Công Bằng Quyết Đấu Cơ Hội
35
Ăn cướp
36
Vui A Vui A Đến Rồi
37
Có Nội Ứng, Đình Chỉ Giao Dịch!
38
Cái Này Một Kiếm
39
Ta là. . .
40
Ta Là... Cha ngươi! NO! ! !
41
"Tàn Hoa Bại Liễu" Lâm Bắc
42
Mở Ra Thế Giới Mới Đại Môn
43
Cảm Giác Giống Như Là Bản Sách Mới
44
Đêm Tối Sắp Tới
45
Trời Tối, Mời Nhắm Mắt
46
Nhóm Lửa Trong Bóng Tối Thứ 1 Xóa Ánh Lửa
47
Vô Danh Trạng Kinh Khủng
48
Thái Thượng Đạo Tông Đầu Mối
49
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
50
Bản Địa Bang Phái Cũng Quá Không Có Lễ Phép Rồi
Chọn khoảng: 1 - 51