Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nhất Đại Tông Sư Đô Thị Trọng Sinh

tien16596 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đọc chương 1 đã thấy hơi hay hay bựa bựa rồi nhóc 3t xem sex bị mẹ bắt 😂😂😂 . Mong các chương sau cũng vui vui

hài