Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Chính Là Nhân Vật Chính Ngón Tay Vàng ( Dịch)

0 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Phát thuốc đi, đừng ép ta nhai cv a!

hài
huythanhvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Bạo Chương A !!!

hài