Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 1,367,603
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang

Đi một chuyến Hồng Hoang, a, hai mạch Nhâm Đốc bị đả thông.

Lại đi một chuyến, thành Tiên Môn tông phái tròng mắt đỏ lên Tiên Thiên đạo thể!

Cái gì, ngươi là tam thế Tán Tiên chuyển thế tiên ba, ba ngàn ngoại công đã viên mãn, trăm năm có thể thành tiên, không sao, ta đã thành Hồng Hoang nhân tộc tiên sư, Tiên Tổ sư, công đức vô lượng, đang theo lấy Kim Tiên đạo quân xung kích!

- Cảnh giới:

1. Thượng Huyền Cảnh (12 Nguyên Đan)
2. Ngọc Huyền Cảnh (Âm Thần, Dương Thần, Nguyên Thần)
3. Thái Huyền Cảnh (Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên: Nhất Trọng Ngưng Đạo Khí, Nhị Trọng Ngưng Tiên Căn, Tam Hoa Tụ Đỉnh)
4. Kim Tiên
5. Thái Ất Kim Tiên - có thần vị gọi Tiên Thiên Đế Quân, Huyền môn bên ngoài gọi là Tiên Thiên Đại Thánh (Nguyên Thánh, Cổ Thánh, Tổ Thánh, Thánh Chủ, nửa bước Đạo Quân)
6. Tiên Thiên Đạo Quân
6.5. Chuẩn Thánh
7. Hỗn Nguyên Thánh Nhân

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhà Ta Cửa Sau Thông Hồng Hoang!