Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

14

Bình

136

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão (Dịch) của tác giả Mộc Hạ Trĩ Thủy

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
20,000
2
1,000
3
864
4
500
6
210
8
200
9
200
10
100
11
100
12
50
13
10
14
10
15
10