Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

29

Bình

538

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế (Dịch) của tác giả Thác Bạt Cẩu Đản

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
2
10,000
3
8,002
4
2,200
5
2,000
6
2,000
7
2,000
8
2,000
9
1,600
10
1,000
12
1,000
13
1,000
14
200
16
44
17
10
19
4
20
2