Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Ngươi Tại Trang Cái Gì

Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 132,191
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Ngươi Tại Trang Cái Gì

Ngươi đang trang bức, đồng thời rất có thành tựu, thế là

Ngươi tiêu hao 100 điểm thành tựu, thu hoạch được gia cường phiên bản « Quân Cảnh Quyền » một bộ, cương mãnh + 100%

Ngươi tiêu hao 1000 điểm thành tựu, thu hoạch được phiên bản hiện đại « Tiên Nhan Thuật » một quyển, mỹ nhan + 1000%

Ngươi tiêu hao 10000 điểm thành tựu, thu hoạch được thuần đồ lậu « Thái Cực Quyền » một bản, lấy nhu thắng cương + 10000%

Ngươi tiêu hao 100000 điểm thành tựu, thu hoạch được giấy nháp bản « Vô Tự Thiên Thư » một tờ, phòng trắc lậu + 100000%

Ngươi không còn bình tĩnh nữa, cầm trương này giấy nháp so cầm giải đặc biệt xổ số còn kích động hơn

Chính thức bản: Quyển sách giảng thuật là một vị "Trang bức kẻ tái phạm "Như thế nào tại chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan chỉ đạo hạ, hữu lễ có tiết có độ trang bức, tranh làm mới thời kì văn minh tiêu binh cố sự, để đối cái khác tiểu thuyết mạng vai chính đưa đến điển hình tấm gương tác dụng.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ngươi Tại Trang Cái Gì!