Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cốt truyện ok.

HE (happy ending) xuyên không ngôn tình
Tuyết · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đoạn kết rất hay. Nhưng không nói gì về Đông Phương Lăng vậy?

1 vợ hài HE (happy ending) OE (open ending) xuyên không ngôn tình