Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nghe Nói Ta Là Tạo Phản Cuồng Ma

Truyện có 98 chương.
1
Ấm Áp Nông Thôn Sinh Hoạt
2
Hung Triệu
3
Địa Chấn
4
Gặt Gấp
5
Mua Lương
6
Đuổi Thời Gian
7
Mưa To
8
Tầm Tã
9
Trời Hàng Hoành Cá
10
Lo Việc Tang Ma
11
Đại Tuyết
12
Tặc Nhân
13
Trộm Nhi
14
Thảm Trạng
15
Kiến Huyết
16
Phòng Thủ
17
Xung Đột
18
Thị Trấn Tình Huống
19
Hung Nhân
20
Ăn Tết
21
Kinh Biến
22
Trốn!
23
Tạm Ở
24
Huyệt Động
25
Trong Động
26
Một Tháng
27
Sơn Nhân
28
Người Chết
29
Chân Núi Tin Tức
30
Xuống Núi
31
Nam Công Phụ Nữ Và Trẻ Con Bụng Đại
32
Phòng Sụp Điền Hoang Người Không Phát
33
Triệu Gia
34
Mua Người
35
Ác Khách
36
Giết Người
37
Triều Đình
38
Đánh Cướp
39
Thương
40
Bệnh
41
Minh Thành
42
Tính Toán
43
Cốc Thành
44
Vào Thành
45
Thân Thích
46
Quan Hệ
47
Định Cư
48
Mông Sơn Thôn
49
Ngụ Lại
50
Mông Sơn Thôn Người
51
Tính Sổ
52
Tính Thần!
53
Hàng Năm Có Dư
54
Chiêu Binh
55
Mua Đem
56
Biện Pháp
57
Điều Nhiệm
58
Về Nhà
59
Bái Phỏng
60
Thẳng Nam Nham
61
Phân Cao Thấp
62
Ba Năm
63
Đại Chu Loạn
64
Cần Vương
65
Tứ Hoàng Tử
66
Nguyện Trung Thành
67
Người Cũ
68
Tin Tức
69
Khai Chiến
70
Cản Trở
71
Thắng Bại
72
Lấy Tiểu Rộng Lớn Rộng Rãi
73
Diêm Vương Muốn Ngươi Tam Canh Chết
74
Loạn Tượng Quét Ngang
75
Họa Ngoại Xâm
76
Ngoại Tộc
77
Bức Hôn
78
Minh Tâm
79
Thuận Mắt
80
Đại Chu Định
81
Phong Thưởng
82
Vào Kinh
83
Trẫm Cho Ngươi Một Cái Tức Phụ Thế Nào
84
Tân Hoàng Hoàng Đế Tân Khí Tượng
85
Đến
86
Người Nông Gia Đại Viện
87
Đặc Biệt Tâm Tư
88
Thật Hào Phóng
89
Giả Gạt Người
90
Luận Xem Hợp Mắt Chuyện Này
91
Tình Chi Sở Khởi
92
Nãi Nãi Cho Ngươi Đi Cầu Hôn
93
Trẫm Xem Ngươi Là Có Việc A
94
Song Hỷ Lâm Môn
95
Phiên Ngoại Ngô Thê
96
Phiên Ngoại Có Thai Sự
97
Phiên Ngoại Thành Quả
98
Phiên Ngoại Uỷ Thác
Chọn khoảng: 1 - 98