Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Truyện có 96 chương.
1
Viên Kẹo Thứ Nhất
2
Viên Kẹo Thứ Hai
3
Viên Kẹo Thứ Ba
4
Viên Kẹo Thứ Tư
5
Viên Kẹo Thứ Năm
6
Viên Kẹo Thứ Sáu
7
Viên Kẹo Thứ Bảy
8
Viên Kẹo Thứ Tám
9
Viên Kẹo Thứ Chín
10
Viên Kẹo Thứ Mười
11
Viên Kẹo Thứ Mười Một
12
Viên Kẹo Thứ Mười Hai
13
Viên Kẹo Thứ Mười Ba
14
Viên Kẹo Thứ Mười Bốn
15
Viên Kẹo Thứ Mười Lăm
16
Viên Kẹo Thứ Mười Sáu
17
Viên Kẹo Thứ Mười Bảy
18
Viên Kẹo Thứ Mười Tám
19
Viên Kẹo Thứ Mười Chín
20
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi
21
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Mốt
22
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Hai
23
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Ba
24
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Tư
25
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Lăm
26
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Sáu
27
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Bảy
28
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Tám
29
Viên Kẹo Thứ Hai Mươi Chín
30
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi
31
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Mốt
32
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Hai
33
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Ba
34
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Tư
35
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Lăm
36
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Sáu
37
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Bảy
38
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Tám
39
Viên Kẹo Thứ Ba Mươi Chín
40
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi
41
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Mốt
42
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Hai
43
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Ba
44
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Bốn
45
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Lăm
46
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Sáu
47
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Bảy
48
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Tám
49
Viên Kẹo Thứ Bốn Mươi Chín
50
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi
51
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Mốt
52
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Hai
53
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Ba
54
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Tư
55
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Lăm
56
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Sáu
57
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Bảy
58
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Tám
59
Viên Kẹo Thứ Năm Mươi Chín
60
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi
61
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Mốt
62
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Hai
63
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Ba
64
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Tư
65
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Lăm
66
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Sáu
67
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Bảy
68
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Tám
69
Viên Kẹo Thứ Sáu Mươi Chín
70
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi
71
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Mốt
72
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Hai
73
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Ba
74
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Tư
75
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Lăm
76
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Sáu
77
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Bảy
78
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Tám
79
Viên Kẹo Thứ Bảy Mươi Chín
80
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi
81
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Mốt
82
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Hai
83
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Ba
84
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Tư
85
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Lăm
86
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Sáu
87
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Bảy
88
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Tám
89
Viên Kẹo Thứ Tám Mươi Chín
90
Viên Kẹo Thứ Chín Mươi
91
Viên Kẹo Thứ Chín Mươi Mốt
92
Viên Kẹo Thứ Chín Mươi Hai – Chính Văn Hoàn
93
Phiên Ngoại Một
94
Phiên Ngoại Hai
95
Phiên Ngoại Ba
96
Phiên Ngoại Bốn
Chọn khoảng: 1 - 96