Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

32

Bình

1003

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ngạo Thế Đan Thần (Dịch) của tác giả Tịch Tiểu Tặc

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
84,000
2
50,000
3
11,020
4
10,000
5
6,000
6
5,000
7
3,400
8
3,000
10
2,400
11
2,000
12
1,000
13
1,000
14
1,000
15
970
16
500
17
500
18
200
19
200
20
200