Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

29

Bình

78

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Sở Dương

Nhân Vật Chính · Nam

Thanh niên được trao cơ hội làm lại cuộc đời