Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ngạo Thần Cửu Quyết

Truyện có 1085 chương.
1
Thảm Án Diệt Môn (cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
2
Kim Long Giới Cùng Ngạo Thần Cửu Quyết
3
Tu Luyện Tiểu Thành
4
Phá Thiên Thần Quyền
5
Hai Năm Ước Hẹn (cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
6
Như Ảnh Tùy Hình
7
Quảng Trường Phong Ba
8
Thần Bí Ngọc Bội (cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
9
Thất Tinh Thành
10
Một Đêm Chợt Giàu (bộc Phát, Cầu Đề Cử! )
11
Luyện Tập
12
Trương Tử Khiên, Hứa Chiến Hồn
13
Thiên Tài Tề Tụ
14
Thắng!
15
Thân Phận Bại Lộ
16
Đột Phá
17
Đấu Giá Hội Bắt Đầu (bộc Phát! Cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
18
Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn (bộc Phát! Cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
19
Vô Căn Thần Tuyền (bộc Phát! Cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
20
Lê Vô Tình
21
Lần Nữa Hấp Thu (bộc Phát! Cầu Cất Giữ, Cầu Đề Cử! )
22
Cửu Long Phần Thiên Lô (bộc Phát! Cầu Đề Cử! )
23
Ẩn Núp (thượng)
24
Ẩn Núp (hạ)
25
Chém Giết Chu Tử Hoàn
26
Trở Lại Thất Tinh Thành
27
Bay Về Phía Ám Dạ
28
Ngự Khí Quyết
29
Không Trung Kịch Chiến
30
Lâm Lôi!
31
Tuyệt Địa?
32
Mộ Vũ Nhu
33
Rời Đi
34
Kiều Diễm Leo Lên
35
Quan Chiến
36
Xuất Thủ
37
Nghịch Lân
38
Thẩm Đông Nhi
39
Thanh Hồn Linh Phách
40
Kết Bái
41
Mộ Vũ Nhu Kiên Định
42
Cuối Cùng Chống Đỡ Ám Dạ
43
Xung Đột
44
Hung Hãn Hồng Nương Tử
45
Trị Liệu Chuẩn Bị
46
Không Giống Mộ Vũ Nhu
47
Bắt Đầu Trị Liệu
48
Biến Cố
49
Sinh Tử Tương Y, Không Rời Không Bỏ
50
Luyện Khí (thượng)
51
Luyện Khí (hạ)
52
Diệt Thế Thần Thương
53
Thất Tuyệt Bảy Thức, Bảy Thức Vô Tuyệt
54
Sơ Hiển Mánh Khóe
55
Diệp Vô Thương Kỳ Ngộ
56
Xung Đột Tái Khởi
57
Thất Tuyệt Chiến Thiên Lang
58
Liên Sát Hai Người
59
Nam Nhân Tuyên Ngôn
60
Nhất Trọng Ám Kình
61
Đả Thông Kinh Mạch
62
Ám Dạ Tập Sát (thượng)
63
Ám Dạ Tập Sát (hạ)
64
Giết Lùi Bày Lang
65
Quỷ Dị Đá Tròn
66
Ngân Giác Cuồng Sư
67
Diệp Vô Thương Thức Tỉnh
68
Ta Mang Ngươi Phi Có Được Hay Không?
69
Trung Giai Chiến Tương
70
Bất Tử Thôn Thiên Giao
71
Hết Sức Căng Thẳng (cầu Cất Giữ, Cầu Đặt Mua)
72
Sinh Tử Một Đường (cầu Đề Cử, Cầu Hoa Tươi)
73
Trì Phá Thiên (cầu Cất Giữ, Cầu Đặt Mua)
74
Nổi Giận Diệp Vô Thương
75
Thuế Biến (cầu Đặt Mua, Cầu Hoa Tươi! )
76
Trăm Năm Một Cái Búng Tay (cầu Đặt Mua, Cầu Hoa Tươi! )
77
Toái Hồn
78
Gặp Lại Ngân Giác Cuồng Sư
79
Nhận Chủ (ba Canh)
80
Tử Lăng U Vân Hoa (bốn Canh)
81
Ma Thú Hỗn Chiến
82
Luyện Đan
83
Nguy Cơ Lại Xuất Hiện
84
Nghi Ngờ Trùng Điệp
85
Dung Hợp
86
Cao Giai Chiến Tương
87
Tuyên Chiến
88
Diệt Thiết Lang (thượng)
89
Diệt Thiết Lang (trung)(bốn Canh)
90
Diệt Thiết Lang (hạ)(canh Năm)
91
Sát Thiết Phong
92
Thu Thiết Hổ
93
Lên Đường (quyển Thứ Nhất Cuối Cùng)
94
Di Tích Viễn Cổ
95
Các Phương Phun Trào
96
Trùng Phùng
97
Đơn Đấu?
98
Đại Chiến
99
Di Tích Mở Ra
100
Tiến Vào Cung Điện